Skip to main content

Rendezési terv és szabályozások - Építési előírások

Az ipari és kereskedelmi használatra minősített terület a GIP-4-es övezetbe van besorolva és az alábbiak szerint építhető be:

Övezet jele Gip-4
Beépítés módja szabadon
Kialakítható telek minimális méreteiterület (m²)
szélesség (m)
mélység (m)
2.000
40
50
Beépíthető telek minimális méreteiterület (m²)
szélesség (m)
mélység (m)
 
Maximális beépítettség%50 (70) *
Előkertm12,5
Oldalkertm12,5
Hátsókertm12,5
Építménymagasságm (min/max)3,5 / 12,5
Minimális zöldfelület%25

* amennyiben az ipari parkban területileg más alternatíva nem adott és az építési előírásokat be lehet tartani, akkor kivételesen 70 % megengedett.

A szabályozási terv elkészítése alatt örökségvédelmi és környezetvédelmi tanulmányok készültek. A terület ásatási szempontból nem érdekes, és emiatt átminősítés előtt előzetes ásatási tanulmányt nem kellett készíttetni. Ökológiai szempontból egy környezetvédelmi tanulmány készült, amelyben a szomszédos asztalosműhely a területen tárolt fahulldékainak kihatását vizsgálták. Az erdemény nem jelentős nitrát, szulfát és bór értékeket mutatott a környéki (a terület déli részén) vízmintákban, amik részben a mezőgazdasági trágyázásra, részben a fahulladékok szervezeti bomlására vezethetők vissza. Az értékek egyetlen esetben sem haladtak túl a törvényi határértékeken.BT-Estate
Hungary Kft.

Kossuth Lajos u. 52/A
8986 Pórszombat, Hungary

E-Mail